Kom Igen

fokuserar på stöd vid skilsmässa och separation

Stöd vid skilsmässa och separation

Coaching med barnen i fokus

Kom Igen erbjuder coaching för separerande föräldrar med fokus på barnens välmående. Coachingen baseras på föräldrautbildningsprogrammet Familjer i Förändring. Coachen Anna Lidgard är jur kand och fil kand i psykologi och pedagogik och har personlig erfarenhet av skilsmässa! Kontakta Anna för tidsbokning!

Kom Igen har också glädjande nog inlett ett samarbete med Endbright, som tillhandahåller rådgivning inom alla delar av en skilsmässa eller separation: bodelning, vårdnad, ekonomi, familjetvister, sambolagen och välmående. Hos Endbright erbjuder Anna Lidgard coaching med fokus på barnen i samband med e-kursen Familjer i Förändring under rubriken Barn & Förälder. Läs mer och boka på Endbrights webbplats!

k

Kostnadsfri digital utbildning för separerade föräldrar

Varmt välkommen att delta i vår digitala utbildning Familjer i Förändring i 8 avsnitt! Kursen riktar sig främst till separerade föräldrar med minderåriga barn. Kursen ger dig stöd och verktyg att hantera separationen och den nya situationen på bästa sätt, så att du och dina barn kan gå vidare och leva bra och harmoniska liv.

Kursen innehåller bland annat konkreta verktyg och råd för hur du

  • stärker kontakten och relationen mellan dig och dina barn
  • bygger ett fungerande samföräldraskap med din expartner
  • kommunicerar med din expartner på ett konstruktivt sätt
  • undviker konflikter och löser problem i samföräldraskapet
  • hanterar nya kärleksrelationer på bästa sätt

Familjer i Förändring – digital utbildning för separerade föräldrar

Vi är stolta över att kunna presentera denna kostnadsfria digitala utbildning för separerade föräldrar med minderåriga barn. Kursen har utvecklats i ett samarbete mellan Kom Igen och Sveriges Makalösa Föräldrar. Den bygger på kursprogrammet Familjer i Förändring, som är en anpassad version av ett väletablerat amerikanskt föräldrautbildningsprogram. Läs mer om Familjer i Förändring här. Utbildningen är avsedd att dels stärka föräldraförmågan och relationen mellan separerade föräldrar och barn, och dels förbättra deltagarnas förmåga att kommunicera med expartnern, undvika konflikter och lösa problem och samarbeta om barnen på ett konstruktivt sätt.

Varför ska du delta i Familjer i Förändring?

Efter en separation kan konfliktnivån mellan separerade föräldrar vara hög. Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv och deras bråk drabbar barnen hårt och får tyvärr ofta långsiktigt negativa konsekvenser för dem. Därför är det extra viktigt att separerade föräldrar sänker konfliktnivån mellan sig och samarbetar om barnen på ett konstruktivt sätt. Familjer i Förändring hjälper dig att uppnå dessa mål.

TA VARA PÅ DENNA MÖJLIGHET TILL PERSONLIG UTVECKLING!

Kursledaren heter Anna Lidgard. Hon har utformat den digitala utbildningen. Anna är jurist och har dessutom en fil. kand. i psykologi och pedagogik. Hon skilde sig själv när hennes barn var små och har alltså personlig erfarenhet av att hantera en separation. Hennes främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt.

Varsågoda, här är FEC-handboken

På begäran publicerar jag en länk till FEC-handboken med råd & tips till den som står inför cellgiftsbehandling mot bröstcancer. Jag skrev den efter avslutad behandling i mars 2013. Den baseras på egna erfarenheter och gör inga anspråk på att vara medicinskt grundad eller fullständig. Alla gör sin egen resa! Hoppas den kan vara till nytta!

Ge ett bidrag till Cancerfondens insamling 6941, Annas halvmara mot bröstcancer, om du tyckte den var läsvärd!

Hör av dig till oss

12 + 4 =