Kom Igen

fokuserar på stöd vid skilsmässa och separation

Stöd vid skilsmässa och separation

Skilsmässocoachen

Testa skilsmässocoachen – Behöver du hjälp att sortera i tankarna och fatta kloka beslut efter separationen? Jag är jur kand och fil kand i psykologi och pedagogik och har personlig erfarenhet av skilsmässa! 

k

Workshop för barnens bästa

Programmet Familjer i Förändring är en handledarledd workshop för hela den separerande familjen om att se till barnens bästa i samband med en skilsmässa! Du kan läsa mer om Familjer i Förändring här på hemsidan.

w

Söker ni en engagerad föredragshållare?

Hur vi behandlar våra barn i samband med en separation får avgörande betydelse för deras framtid. Det är inte skilsmässan i sig som orsakar ohälsa bland barnen utan föräldrarnas konflikter. Vad kan du göra för att ge dina barn rätt stöd och se till att de mår så bra som möjligt? Ett fungerande samföräldraskap ger glada barn efter separationen!

Ta vara på möjligheten till personlig utveckling

Efter min egen skilsmässa bestämde jag mig för att ta vara på erfarenheterna från den tiden och stödja andra i liknande situation. Jag började med att komplettera min tidigare juristexamen med en fil.kand. i psykologi och pedagogik vid Stockholms universitet.

I dagsläget erbjuder jag skilsmässocoaching och föredrag. Min dröm är att också kunna erbjuda regelbunden kursverksamhet med utbildningsprogrammet Familjer i Förändring (eng. Families In Transition).

För tio år sedan kom jag i kontakt med Joseph H Brown, professor i psykologi vid University of Louisville, Kentucky, som i samarbete med domstolsverket i delstaten utarbetat detta utbildningsprogram. Det är sedan 1992 obligatoriskt för separerande familjer under betänketiden. Hösten 2007 deltog jag i ett auktorisationsprogram för handledare i Louisville och fick så småningom rättigheterna till programmet för de nordiska länderna.

Varsågoda, här är FEC-handboken

På begäran publicerar jag en länk till FEC-handboken med råd & tips till den som står inför cellgiftsbehandling mot bröstcancer. Jag skrev den efter avslutad behandling i mars 2013. Den baseras på egna erfarenheter och gör inga anspråk på att vara medicinskt grundad eller fullständig. Alla gör sin egen resa! Hoppas den kan vara till nytta!

Ge ett bidrag till Cancerfondens insamling 6941, Annas halvmara mot bröstcancer, om du tyckte den var läsvärd!

Hör av dig till oss

1 + 9 =