Söker du

  • Juridiska translatortjänster?

  • Coaching eller annan rådgivning i samband med separationen?

  • En inspirerande föredragshållare?

Välkommen till Kom Igen AB / AL Legal Translator

Ring eller maila Anna Lidgard på 070-665 01 66 eller anna.lidgard@kom-igen.se!

Översättning och granskning av juridiska texter mm!

Hög kvalitet och snabb hantering!

Jag är jur kand med många års erfarenhet av översättning från engelska till svenska av juridiska och andra texter som exempelvis domar, avtal, allmänna villkor, prospekt, årsredovisningar och andra bolagshandlingar och presentationer för svenska och internationella företag, banker och advokatbyråer. Det senaste året har jag haft större uppdrag för både företag och EU-organ.

Kontakta Anna Lidgard, 070-665 01 66 eller anna.lidgard@kom-igen.se, för mer information och offert.

 

Testa SKILSMÄSSOCOACHEN!

Bild: Isabel Venneman

Behöver du hjälp att sortera i tankarna och fatta kloka beslut efter separationen?

Jag är jur kand och fil kand i psykologi och pedagogik och har personlig erfarenhet av skilsmässa!

Kontakta Anna Lidgard, 070-665 01 66 eller anna.lidgard@kom-igen.se, för information och bokning.

Välkommen! 

Workshop för barnens bästa efter separationen!

Programmet Familjer i Förändring är en handledarledd workshop för hela den separerande familjen om att se till barnens bästa i samband med en skilsmässa! Läs mer här!

Om du är intresserad är du välkommen att höra av dig till anna.lidgard@kom-igen.se!

Söker ni en engagerad föredragshållare?

Jag brinner särskilt för skilsmässobarnen och håller gärna föredrag för stora och små grupper! 

Hur vi behandlar våra barn i samband med en separation får avgörande betydelse för deras framtid. Det är inte skilsmässan i sig som orsakar ohälsa bland barnen utan föräldrarnas konflikter.

Vad kan du göra för att ge dina barn rätt stöd och se till att de mår så bra som möjligt? Ett fungerande samföräldraskap ger GLADA BARN efter separationen!

Kontakta Anna Lidgard, 070-665 01 66 eller anna.lidgard@kom-igen.se, för mer information och bokning.

Varsågoda, här är FEC-handboken!

På begäran publicerar jag en länk till FEC-handboken med råd & tips till den som står inför cellgiftsbehandling mot bröstcancer. Jag skrev den efter avslutad behandling i mars 2013. Den baseras på egna erfarenheter och gör inga anspråk på att vara medicinskt grundad eller fullständig. Alla gör sin egen resa! Hoppas den kan vara till nytta!

Ge ett bidrag till Cancerfondens insamling 6941, Annas halvmara mot bröstcancer, om du tyckte den var läsvärd!