Bild: Isabel Venneman

Workshop för barnens bästa efter separationen!

Familjer i Förändring är en handledarledd workshop för hela den separerande familjen om att se till barnens bästa i samband med en skilsmässa. Läs mer här!

Gör gärna en intresseanmälan så hör vi av oss inför nästa kurs i Stockholmsområdet!

Gladare barn!

Det finns många skäl att delta i Familjer i Förändring. Det starkaste är utan tvekan gladare barn!

Folkhälsoinstitutet i Norge: Föräldrakurs minskar konflikt efter skilsmässa!

Det var väl det vi visste!

Enligt en nyligen publicerad rapport från Folkhelseinstituttet i Norge är föräldrakurser efter skilsmässa - som Familjer i Förändring - ett effektivt sätt att minska konflikterna mellan föräldrarna. Till skillnad från andra insatser har skilsmässokurser primärt barnens bästa för ögonen och syftar till att stärka föräldrarnas samarbete om barnen efter separationen och göra föräldrarna mer medvetna om hur deras konflikter påverkar barnen. 

Läs mer om studien här!

Jag håller gärna föredrag för stora och små grupper! Läs mer nedan!

Pröva skilsmässocoachen!

Bild: Isabel Venneman

Ibland är det klokt att prata med någon utomstående om hur man går vidare med sitt liv efter separationen! En aktiv samtalspartner kan betyda mycket! Jag är jur kand och fil kand i psykologi och pedagogik och har personlig erfarenhet av skilsmässa. 

Kontakta Anna Lidgard 070-665 01 66 eller info@kom-igen.se för ett enskilt samtal.

Välkommen! ♥

Familjer i Förändring - guld värt!

Så här skriver Maria, kursdeltagare:

"Den information ni gav barnen om barns rättigheter, om skilsmässor, och hela sammanhanget - det var guld värt!!! Det hjälpte dem att få lite "markkänning", och börja kunna tänka över förhållandena själva. De kunde stödja sig på vad de läret hos er istället för att vara helt prisgivna åt min eller mitt exs åsikter och synpunkter."

Familjer i Förändring - nu kör vi igång igen i Täby!

Lördagarna 29/3 0ch 5/4 kl. 9-13 anordnar vi en workshop i Näsbyparks kyrka i Täby! Priset är ENDAST 1 500 kr per förälder med barn! Antalet platser är begränsat så anmäl er NU

Programmet Familjer i Förändring riktar sig till separerade föräldrar och deras barn (ca 8-17 år) och omfattar 6 lektionstimmar, denna gång fördelat på två eller tre kvällsträffar. Föräldrar, ungdomar och barn går i egna grupper. Observera att föräldrar deltar oberoende av sin expartner och aldrig vid samma kurstillfälleSom komplement erbjuder vi ett diskussionsforum med inloggning på Kom Igens hemsida. Vi ordnar gärna workshops på andra håll i Stockholmsområdet! Hör av er om ni är intresserade! Gör en intresseanmälan eller maila till info@kom-igen.se.

 

Söker ni en föredragshållare?

Jag håller gärna föredrag för stora och små grupper. Mitt favoritämne är "Glada barn - även efter skilsmässan"!

Skilsmässobarnen är en stor grupp i dagens Sverige. Hur de klarar föräldrarnas separation får avgörande betydelse både för dem själva och för samhället i stort. Vad kan vi göra för att ge dem rätt stöd och se till att de mår bra? Är utbildning för skilsmässofamiljer en konstruktiv väg att gå?

Kontakta Anna Lidgard, 070-665 01 66 eller info@kom-igen.se.

Handledare

Kom Igen AB utbildar och auktoriserar vid behov utvalda handledare. Läs mer om handledarutbildningen här.

Vi hoppas kunna ordna en kurs under 2014. Närmare information publiceras på hemsidan när det blir aktuellt. Gör gärna en intresseanmälan om du är intresserad av att delta så håller vi dig informerad!