Vi jobbar på att organisera regelbunden kursverksamhet med programmet Familjer i Förändring. Om du vill ta del av den information vi skickar ut om detta projekt i vårt nyhetsbrev kan du fylla i en intresseanmälan eller höra av dig till oss på info@kom-igen.se..

Lämnade personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med personuppgiftslagen.