Familjer i Förändring

Man kan skilja sig från sin partner men aldrig från sina barns mamma eller pappa! Det är värt att tänka på…

Man kan aldrig skilja sig
från sina barns mamma eller pappa

Födelsedagar, uppvisningar, skolaktiviteter, fritidsaktiviteter, konfirmationer, studentexamina, förlovningsmiddagar, bröllop, dop, födelsedagar, uppvisningar…

Vare sig du vill det eller inte kommer du – så länge du lever – att delta i aktiviteter tillsammans med din expartner eftersom ni har gemensamma barn. Det är lika bra att inse det genast, för det förändrar perspektivet! Eftersom du ändå aldrig blir helt fri från din före detta partner kan du lika gärna anstränga dig för att snarast möjligt hitta en samarbetsform som är så civiliserad och acceptabel för alla inblandade som möjligt. Främst för barnens skull, men också för din egen! Det är bland annat det Familjer i Förändring handlar om!

Familjer i Förändring hjälper skilsmässobarn till ett harmoniskt liv!

Programmet Familjer i Förändring handlar om att se till barnens bästa i samband med en separation. Det riktar sig till både föräldrar och barn (8-17 år).

I dagsläget bedriver vi ingen kursverksamhet med Familjer i Förändring, men vi jobbar på det. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad.

Målet är gladare barn!

Familjer i Förändring (eng. Families In Transition) har som främsta mål att förebygga eller minska oro, ilska, nedstämdhet och beteendestörningar hos skilsmässobarn och att stärka deras sociala färdigheter för att underlätta anpassningen efter skilsmässan. Föräldrarna informeras om de skadliga effekterna av deras konflikter för barnen och erbjuds konstruktiva alternativ till destruktiva mönster. Barnen får hjälp att identifiera sina känslor och hantera föräldrarnas konflikter.

Familjer i Förändring är ett utbildningsprogram med ett kognitivt beteendeperspektiv. Det fungerar enligt samma principer som KBT. Det bygger på att våra tankar, våra känslor och vårt beteende interagerar – styr och påverkar varandra inbördes. De kan alltså förstärka varandra på ett positivt eller negativt sätt. Det är därför lätt att fastna i destruktiva spiraler i utsatta lägen, som exempelvis vid separationer. Familjer i Förändring hjälper till att ersätta mindre funktionella attityder, tankemönster och beteenden med andra, mera konstruktiva, så att onda cirklar kan brytas. På så sätt uppnås mer harmoni och bättre relationer.

I USA har Families In Transition utvärderats löpande sedan det introducerades 1992. Det har reviderats och uppgraderats vid ett flertal tillfällen baserat på kursdeltagarnas och handledarnas synpunkter och på aktuella forskningsrön. Programmet har också utvärderats i flera vetenskapliga studier som påvisat utbildningens positiva effekter.

Families in Transition har fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Eftersom programmet utvecklats i samarbete med familjedomstolen i Kentucky har det stark förankring bland jurister. Tidskriften Family Conciliation Court Review har utsett Families in Transition till ett av de tre bästa föräldrautbildningsprogrammen i USA som erbjuder kurser för både vuxna och barn. Läs mer här.

Programmet i korthet

Programmet Familjer i Förändring handlar om att se till barnens bästa i samband med en separation

Familjer i Förändring (eng. Families In Transition) har som främsta mål att förebygga eller minska oro, ilska, nedstämdhet och beteendestörningar hos skilsmässobarn

Families In Transition har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Det har stått modell för ett motsvarande program i delstaten Delaware.