Families in Transition

Domstolarna i Kentucky kräver att både föräldrar och barn genomgår programmet som är avsett att hjälpa dem att hantera barnens skilsmässorelaterade problem på ett bättre sätt.

Det började i Louisville, Kentucky

Families In Transition (sv. Familjer i Förändring) är ett obligatoriskt utbildningsprogram för alla familjer med minderåriga barn som ansöker om äktenskapsskillnad i Kentucky, USA. Bevis om genomgången kurs är med andra ord en förutsättning för skilsmässa.

Domstolarna i Kentucky kräver att både föräldrar och barn (5-17 år) genomgår programmet om sammanlagt sex timmar som är avsett att hjälpa dem att hantera barnens skilsmässorelaterade problem på ett bättre sätt. Ett stort antal familjer har genomgått kursen. Under perioden 1992 till 2001 deltog mer än 11 000 föräldrar och över 6 000 barn. Föräldrarna deltar alltid vid olika kurstillfällen. Barn 5-17 år indelas i separata åldersbaserade grupper och går parallellt med den ena föräldern. Utbildningen leds av auktoriserade handledare.

Families In Transition finansieras och administreras av domstolsverket i Kentucky. Kursavgiften betalas av deltagande föräldrar på en glidande skala efter inkomst.

Nationell och internationell uppmärksamhet

Families In Transition har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Det har stått modell för ett motsvarande program i delstaten Delaware. Vidare har det implementerats av den amerikanska armén och på ett större antal andra platser i USA. Programmet har också introducerats i Sydafrika och på Irland. Bland publicerade artiklar kan nämnas Family Conciliation Court Reviews specialnummer om föräldrautbildning vid skilsmässa som utser Families In Transition till ett av USA:s tre bästa föräldrautbildningsprogram med kurser för både vuxna och barn.

Families In Transition utvecklades ursprungligen av dr. Joseph H Brown och hans hustru dr. Carolyn Brown, som båda är psykologer, med input från Louisville Bar Association, Family Law Section. Programmet vidareutvecklades i ett unikt samarbete mellan Joe Brown, University of Louisville och domstolsverket i Kentucky och introducerades som ett obligatoriskt program i samband med att Kentucky inrättade särskilda familjedomstolar 1992. Family Court handlägger alla ärenden och mål med familjeanknytning och har ett nära samarbete med barnavårdsmyndigheter, sociala myndigheter, skolor och andra berörda organ för att samordna och effektivisera insatserna för familjerna.

Joe H Brown, Ph.D.

Joe H Brown, Ph.D.

Joe Brown är professor vid University of Louisville, Kentucky, USA, och direktör för programmet Families In Transition.

Joe har forskat kring äktenskap och separationer under lång tid. Hans specialintressen är skilsmässoprevention och effekterna av skilsmässa på barn. Han har också gedigen praktisk erfarenhet av föräldrautbildning och har utarbetat flera program. I sitt arbete med Families In Transition, som introducerades 1992 som obligatorisk föräldrautbildning vid äktenskapsskillnad i Kentucky, har han haft ett fruktbart samarbete med familjerättsjurister.

Som direktör för verksamheten med Families In Transition är Joe Brown fortlöpande engagerad i att utvärdera och vidareutveckla programmet. Han håller också i utbildningen av handledare. I sitt arbete som professor i psykologi vid University of Louisville har han medverkat till flera vetenskapliga studier i ämnet.

“Over 1 million children in the United States experience parental divorce annually. Although most children adapt well to this transition, approximately 20-25% develop mental health or adjustment problems, twice the rate experienced by children from continuously married families”

 

– Hetherington et al., 1998