Om Anna Lidgard

Jag som driver Kom Igen heter Anna Lidgard och min främsta drivkraft är att barn till separerade föräldrar ska komma så oskadda genom separationen som det bara är möjligt! Min dröm är att kunna erbjuda regelbunden kursverksamhet med utbildningsprogrammet Familjer i Förändring, men under rådande omständigheter är det omöjligt. Dessutom är det många separerade föräldrar som varken orkar eller har tid att gå på kurs. Då kan en internetkurs vara ett gott alternativ och jag är mycket stolt över att kunna presentera vår digitala utbildning Familjer i Förändring för separerade föräldrar i 8 avsnitt. Parallellt kan jag också erbjuda skilsmässocoaching och föredrag.

Lite om min bakgrund

Efter min egen skilsmässa ville jag ta vara på mina erfarenheter och stödja andra i liknande situation. Jag började med att komplettera min tidigare juristexamen med en fil.kand. i psykologi och pedagogik vid Stockholms universitet. Så småningom kom jag i kontakt med Joseph H Brown, professor i psykologi vid University of Louisville, Kentucky, som i samarbete med domstolsverket där utarbetat utbildningsprogrammet Families In Transition.

Programmet introducerades i Kentucky 1992 och ett stort antal separerande familjer har sedan dess genomgått kursen under betänketiden. Jag inbjöds att delta i ett auktorisationsprogram för handledare i Louisville och fick så småningom rättigheterna till programmet för de nordiska länderna. Det svenska utbildningsprogrammet Familjer i Förändring är en anpassad version av Families In Transition. Nu har Kom Igen, i samarbete med Sveriges Makalösa Föräldrar och med stöd från Socialstyrelsen, lanserat en digital kurs baserad på Familjer i Förändring.

Vi är redo att stötta dig genom din skilsmässa eller separation.