Om oss

Kom Igen fokuserar på stöd vid skilsmässa och separation och hjälper Er att ta vara på möjligheter till personlig utveckling

Fokus på stöd vid skilsmässa och separation

Numera splittras nästan vartannat äktenskap i Sverige. Separationsfrekvensen bland sammanboende är ännu högre än bland gifta par. Detta har lett till att runt en halv miljon svenska barn under 18 år (27 %) inte bor med båda sina föräldrar (SCB, 2005). Det handlar om massor av människor.

Är du en av dem?

Hur väl familjen anpassar sig efter separationen har stor betydelse inte bara för er själva utan också för er omgivning. Det är viktigt att ni alla kommer igen så snart som möjligt och inte fastnar i exempelvis depressioner och ångesttillstånd. Det finns ingen anledning att skuldbelägga sig om man har svårt att hantera situationen och gå vidare. De flesta gör så gott de kan och ordnar det så bra som möjligt för sig. Men precis som vid andra stora förändringar i livet kan man behöva söka hjälp och skaffa sig information.

Det är där vi kommer in!

Kom Igen erbjuder stöd till separerande familjer som bidrar till ni kan ta vara på den möjlighet till personlig utveckling som separationskrisen erbjuder och gå vidare till ett bra eller om möjligt bättre liv på nya premisser. Ett led i denna verksamhet är vårt familjeutbildningsprogram Familjer i Förändring! Ett annat är samtalsstöd!

Svenska Attityder

Hur är det att skilja sig i dagens Sverige? Den personliga krisen och omställningsprocessen påverkas av attityderna i samhället. Negativa attityder förstärker och förlänger separationskrisen.

Skilsmässa i stor skala är en ganska ny företeelse. Den traditionella, religiöst präglade uppfattningen var att äktenskapet var av gud instiftat och inte kunde upplösas. Fram till 1974 krävdes det att den som sökte äktenskapsskillnad kunde visa något lagligt godtagbart skäl till sin ansökan. Betoningen låg på skuld, att minst den ena parten gjort sig skyldig till otrohet, fysisk eller psykisk misshandel eller liknande. Även om lagen numera inte kräver någon motivering till ansökan om skilsmässa lever skuld- och offertänkandet kvar i människors medvetande. Sådana attityder föder skuldkänslor och offermentalitet.

En annan negativ aspekt på separationer är att de ofta uppfattas som ett misslyckande. I en tid då yta har större betydelse än någonsin passar separationer inte in i bilden av en framgångsrik och lyckad person. De “drabbade” både vill och förväntas många gånger behålla problemen för sig själva och ligga lågt tills de kommit på banan igen. Sådana attityder föder skamkänslor.

Situationen kompliceras ytterligare av att skilsmässa som vanlig företeelse är så ny. Det finns inga ritualer och få rutiner för hur familjer som separerar ska bemötas och backas upp. Samhällsstödet kan vara begränsat. Arbetskamrater och kompisar vet ofta inte riktigt hur de ska hantera situationen. Till och med närmare vänner kanske känner sig obekväma och håller sig undan. Sådana attityder föder ensamhet.

Samhällets negativa attityder kan bli en extra börda för den som skiljer sig. Vilka attityder har du?

Dags att tänka om?

Separationer behöver inte innebära långsiktig katastrof och bestående skador. Om familjemedlemmarna får den support de behöver både av den närmaste omgivningen och samhället i stort får de kraft att ta tag i sig själva och varandra, utvecklas som människor och gå vidare till ett mer fullödigt liv. Här kan alla göra en insats. Det är en fråga om attityd…

Vi är redo att stötta dig genom din skilsmässa eller separation.