Ta vara på möjligheten till personlig utveckling!

Jag skilde mig 1995 med fyra minderåriga barn och bestämde mig snart för att använda erfarenheterna från den tiden till att stödja andra i liknande situation. Jag kompletterade därför min tidigare juristexamen med en fil.kand. i psykologi och pedagogik vid Stockholms universitet.

I dagsläget erbjuder jag skilsmässocoaching och föredrag. Läs mer på startsidan.

Min dröm är att också få igång regelbunden kursverksamhet i Sverige med utbildningsprogrammet Familjer i Förändring. Vi har hittills med stor framgång genomfört några pilotkurser.

Familjer i Förändring (eng. Families In Transition) kommer ursprungligen från USA. För snart tio år sedan kom jag i kontakt med Joseph H Brown, professor i psykologi vid University of Louisville, Kentucky, som i samarbete med domstolsverket i delstaten utarbetat Families In Transition. Det infördes 1992 som obligatoriskt utbildningsprogram under betänketiden för familjer som separerar. Hösten 2007 deltog jag i ett auktorisationsprogram för kursledare i Louisville och fick så småningom rättigheterna till programmet för de nordiska länderna.

Anna Lidgard, VD